Retourneren

1.Ruilen/retour zenden
Er zijn twee manieren waarop u kunt ruilen of retour zenden. Ten eerste kunt U de geleverde producten binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Daarvoor dient u via e-mail het retourformulier opvragen, deze in vullen en vervolgens mee te zenden in het pakket.  Zie voor voorwaarden en de kosten punt 3.

 

Een tweede manier om te ruilen of te retourneren is door gebruik te maken van uw wettelijke recht van ontbinding. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze manier van ruilen en of retour zenden werkt.

 

Stap 1: Laat ons uiterlijk binnen 14 dagen weten dat u gebruik maakt van het recht van ontbinding.

 

U heeft het wettelijke recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze 14 dagen gelden als bedenktijd waarin u het geleverde product kunt beoordelen. De bedenktijd gaat in op de dag van aflevering van de producten bij de consument of een derde door de bezorgdienst. Tijdens deze 14 dagen bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product of de producten. Tijdens deze 14 dagen bedenktijd kunt u de liedjes bestuderen via een streamingdienst. U dient, eventuele schade of waardevermindering veroorzaakt door het proberen dient u te vergoeden.
Indien u besluit om gebruik te maken van uw recht van ontbinding dient u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering van het product door de bezorgdienst schriftelijk, maar bij voorkeur per email (via het contactformulier of e-mail) dit aan Plakci kenbaar te maken. 

 

Zorg in ieder geval dat u bij het kenbaar maken de volgende informatie vermeld;

 

  1. Uw naam en adres
  2. Ordernummer
  3. Of het gaat om een retour of om een ruiling
  4. In geval van ruiling voor welk artikel u het product wilt ruilen

 

Stap 2: Het retour zenden van de producten

 

Indien u gebruik maakt van het recht van ontbinding dient u de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontbinding retour te zenden naar Plakci. De dag van ontbinding is de dag waarop u aan Plakci kenbaar heeft gemaakt dat u gebruik maakt van het recht van ontbinding. U dient het  door u ontvangen (na kenbaar making, ontvangt u dit via de mail) retourformulier ingevuld in het pakket mee te zenden.
Wanneer u producten retour zendt, dient u deze dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt voorkomen. Wij raden u aan de producten in de originele verpakking retour te zenden.   

 

2. Voorwaarden voor ruilen en retour zenden

 

  1. U kunt producten alleen ruilen of retour zenden indien het geen beschadigingen bevat.
  2. Het verzendrisico ligt bij u. Wij adviseren u daarom om de producten aangetekend terug te sturen.
  3. Let er bij het retour zenden op dat de het pakket voldoende gefrankeerd is. Producten die onvoldoende gefrankeerd retour gezonden worden neemt Plakci niet aan.

 

Let op! Wanneer niet aan bovenstaande retourvoorwaarden is voldaan zijn wij genoodzaakt de producten weer naar u terug te sturen en de verzendkosten bij u in rekening te brengen.

 

3. Kosten

Indien u gebruik maakt van het recht van ontbinding komen de kosten voor de retourzending voor uw rekening.

 

4. Terugbetaling

Indien de producten binnen 14 dagen na ontbinding door Plakci zijn ontvangen betaalt Plakci het aankoopbedrag, inclusief de kosten voor heenzending ( dus exclusief de kosten van retourzending), binnen 14 dagen na de dag van ontbinding terug.

Wanneer de producten niet binnen 14 dagen na ontbinding door Plakci zijn ontvangen gaat de termijn van 14 dagen waarin terugbetaling door Plakci verplicht is pas in, op het moment dat de producten door Plakci zijn ontvangen.

 

Nieuwe LP’s & Cd’s nemen we alleen retour als ze nog in de seal zitten of als ze bij ontvangst beschadigd zijn.

Nasil yardimci olabiliriz?